top of page
ALT-2.png

účtovné služby

Naša spoločnosť je špecialistom v oblasti účtovníctva. Ponúkame účtovné služby pre fyzické, ako aj právnické osoby. Heslom tímu ALT Tantum je ,,na každý problém existuje riešenie, ak riešenie neexistuje nie je to problém,,. Pre našich klientov spracúvame účtovníctvo kompletne od A po Z, vrátane miezd a celkovej správy zamestnaneckej agendy.

uctovnictvo

právne poradenstvo

ALT Tantum poskytuje poradenstvo v oblasti právnych služieb. Pomáhame našim klientom riešiť akúkoľvek právnu otázku, ktorú majú počas ich podnikateľskej činnosti – či už je to kúpa nehnuteľnosti, korporátne zmeny, zmluvná agenda, pracovnoprávne vzťahy, poradenstvo pri implementácii novej legislatívy a pod. Pri riešení právneho problému sa snažíme o osobný prístup a zohľadnenie obchodnej stránky veci so zreteľom na efektivitu.

6.png
pravne sluzby
8.png

ekonomické poradenstvo

ALT Tantum ponúka klientom komplexnú a širokú škálu ekonomických služieb. Zdaňovanie právnických osôb, zdaňovanie fyzických osôb, nepriame dane, transferové oceňovanie, zastupovanie klientov pred štátnymi subjektami. Ponúkame inovatívny spôsob správy spoločnosti našich klientov. Výsledkom je efektívne a rýchle riešenie akejkoľvek problematiky. Dôraz kladieme na proklientský a biznisový prístup na základe našich dlhoročných skúsenosti.

danove poradenstvo

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás.

bottom of page